Status prawny - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania Centrum Szkolenia Policji określa jego statut, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 208 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39)
 
Statut Centrum Szkolenia Policji (plik do pobrania)
 

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zakres zadań komórek organizacyjnych CSP określa regulamin Centrum Szkolenia Policji z dnia 13 marca 2015 r. 

 
Regulamin Centrum Szkolenia Policji  (plik do pobrania)

 

Regulamin zmieniający Regulamin Centrum Szkolenia Policji (plik do pobrania)

 

Regulamin z 20 września 2018 r. zmieniający regulamin Centrum Szkolenia Policji (plik do pobrania)

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Badura Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry