Status prawny - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania Centrum Szkolenia Policji określa jego statut, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 208 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39)
 
Statut Centrum Szkolenia Policji (plik do pobrania)
 

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zakres zadań komórek organizacyjnych CSP określa regulamin Centrum Szkolenia Policji z dnia 13 marca 2015 r. 

 
Regulamin Centrum Szkolenia Policji  (plik do pobrania)

 

Regulamin zmieniający Regulamin Centrum Szkolenia Policji (plik do pobrania)

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 20.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Badura Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry