Przedmiot działania - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Centrum, w tym działalności podstawowej, jest szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów i pracowników Policji. Zakres działania Centrum określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (§ 6 statutu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 208 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39)

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Monika Irzycka Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry