PETYCJE - Petycje - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje dotyczące zakresu działalności Centrum Szkolenia Policji należy kierować do Komendanta Głównego Policji. Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są w BIP KGP pod adresem:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/petycje

Metryczka

Data publikacji 02.09.2015
Data modyfikacji 08.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Kwiatkowski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kwiatkowski Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry