Organizacja - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

        Aktualną strukturę organizacyjną CSP określa § 7 regulaminu Centrum Szkolenia Policji z dnia 13 marca 2015 r., zmieniony regulaminem Centrum Szkolenia Policji z dnia 6 września 2016 r. i regulaminem Centrum Szkolenia Policji z dnia 20 września 2018 r.

Struktura ta przedstawia się następująco:

1)      kierownictwo:

         a)  Komendant,

         b)  zastępcy komendanta;

2)      komórki dydaktyczno-wychowawcze:

         a)  Zakład Interwencji Policyjnych,

         b)  Zakład Kynologii Policyjnej,

         c)  Zakład Ruchu Drogowego,

         d)  Zakład Służby Kryminalnej,

         e)  Zakład Służby Prewencyjnej,

         f)   Zakład Szkoleń Specjalnych, w skład którego wchodzi:

              –  Zespół Minersko-Pirotechniczny,

              –  Zespół Policji Wodnej,

              –   Zespół Pomocy Przedmedycznej,

              –   Zespół Techniki Kryminalistycznej,

         g)   Zakład Techniki Operacyjnej,

         h)   Centralna Biblioteka Policyjna,

          i)   Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii;


3)    komórki wspomagające działalność dydaktyczno-wychowawczą organizacyjnie, logistycznie
        i technicznie:

        a)   Wydział Finansów,

        b)   Wydział Inwestycji i Remontów,

        c)    Wydział Kadr,

        d)    Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej,

        e)    Wydział Prezydialny,

         f)    Wydział Wydawnictw i Poligrafii,

        g)    Wydział Zaopatrzenia i Transportu,

        h)    Wydział Żywnościowy,

        i)     Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Zakładu Kynologii Policyjnej,

        j)    Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, w tym Kancelaria Tajna,

        k)   Sekcja Utrzymania Obiektów,
   
        l)    Zespół Prawny,

       m)   Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
 
        n)   Jednoosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego,

        o)   Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia,

        p)  Zespół Ochrony Pracy.
 

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 23.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Lewandowski Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry