Informacje o składnikach majątku - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o składnikach majątku

Informacje o składnikach majątku

 

INFORMACJA

o składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

W dniu 24 czerwca 2013 r. stosownie do § 38 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) nastąpiło przekazanie na czas nieoznaczony zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, znajdujących się w posiadaniu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo z siedzibą w Legionowie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w postaci:

  • sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem,
  • sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem,
  • przepompowni ścieków budynku nr 69.

 

Metryczka

Data publikacji 25.04.2013
Data modyfikacji 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kwiatkowski Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry