akty prawne - Akty prawne - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Centrum Szkolenia Policji nie posiada uprawnień do stanowienia aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Może wydawać tylko akty prawne mające charakter wewnętrzny.

Zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej, Komendant Centrum Szkolenia Policji wydaje zarządzenia, regulaminy i decyzje, a także zawiera porozumienia.

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Lewandowski Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
do góry